test

test1

-

เงื่อนไขการสั่งซื้อสินค้า

มาตรฐานราคาสินค้าทุกประเภท จะมีส่วนลดตามจำนวนในการสั่งซื้อ และมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามแบบและบริการที่เพิ่มขึ้น ทางพนักงานขายจำเป็นต้องขอทราบข้อมูลสินค้าที่ท่านต้องการ ให้มากที่สุด เพื่อเสนอราคาสินค้าที่เหมาะสมที่สุดให้กับลูกค้า

มาตรฐานขนาดเสื้อโปโล และเสื้อยืด จำเป็นต้องบวกลบ 1 นิ้ว ที่ความกว้างและความยาว เนื่องจากคุณสมบัติของผ้าที่ยืดหยุ่น และสินค้าทุกตัวเป็นงาน HAND MADE

ราคาสินค้าทุกประเภทยังไม่รวมค่าจัดส่งสินค้า (ราคาค่าจัดส่งสินค้า) พนักงานขายจะแจ้งให้ทราบตอนสั่งซื้อ รบกวนให้ลูกค้าแจ้งความประสงค์ ในการจัดส่งรูปแบบไหน

ภาพกราฟฟิค และสินค้าที่แสดงผ่านหน้าจอของอุปกรณ์ เช่น มือถือ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ มีผลทำให้สีผ้าตามรูปที่เห็นผิดเพี้ยนจากสีผ้าจริง ท่านสามารถขอตัวอย่าง ชิ้นสีผ้าจริงจากพนักงานขาย ก่อนตัดสินใจสั่งซื้อ โดยทางบริษัท ยินดีจัดส่งชิ้นสีผ้าให้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

การสั่งซื้อสินค้าสำเร็จรูป ลูกค้าจะต้องชำระค่าสินค้าจำนวนเต็มของมูลค่าสินค้า บวก ค่าจัดส่ง ก่อนการจัดส่ง หรือ ในวันที่จัดส่ง

การสั่งซื้อ สั่งเสื้อโปโลสั่งตัดสินค้าตามแบบ ลูกค้าต้องการชำระค่าสินค้า 50% แรกของมูลค่าสินค้า เพื่อเป็นมัดจำในการเริ่มดำเนินการผลิต และรำชระ 50% ของมูลค่าสินค้า บวก ค่าจัดส่ง ก่อนการจัดส่ง หรือ ในวันที่จัดส่ง

เงื่อนไขการเปลี่ยน-คืนสินค้า

ติดต่อแจ้งเจ้าที่ ที่ทําการขายลูกค้า และสาขาที่สั่งสินค้า ภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้า

เมื่อบริษัท ได้รับสินค้า และตรวจสอบหากพบว่าสินค้ามีความผิดพลาดที่เกิดจากทาง โรงงานผลิตทางเราของ ทาง บริษัทจะคืนค่าสินค้า หรือเปลี่ยนสินค้าให้ตามที่ตกลงไว้

การจัดส่งสินค้ากลับคืนมายังบริษัท โดยช่องทางที่ตรวจสอบได้ เช่น EMS ซึ่งทางบริษัท จะเป็นผู้รับภาระค่าจัดส่ง (คืน ให้พร้อมค่าสินค้า หรือ ส่งสินค้าตัวใหม่ให้ ที่เกิดจากความผิดพลาดที่เกิดจากบริษัทผู้ผลิตสินค้า)

บริษัท จะเปลี่ยนสินค้าเป็นชิ้นใหม่ หากสินค้ารุ่นที่ต้องการหมด บริษัทจะทําการคืนเงินหรือเสนอสินค้าที่ใกล้เคียง ให้แทน

บริษัท จะคืนค่าสินค้า โดย โอนเข้าบัญชีที่มีชื่อเดียวกับผู้ซื้อสินค้าเท่านั้น

บริษัทสงวนสิทธิ์ไม่รับเปลี่ยนคืนสินค้า กรณีสินค้าสั่งตัด สั่งผลิตตามแบบ และสินค้า ที่ไม่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ หรือมีงานปัก หรือ สกรีน เพิ่มแล้ว

เงื่อนไขการยกเลิกคําสั่งซื้อ-สั่งตัดผลิตตามแบบ

หลังจากมีการทําการสั่งผลิตแล้ว เมื่อลูกค้าโอนมัดจํา 50% ถือว่าลูกค้าได้ทําข้อตกลงกับบริษัทแล้ว หากมีการยกเลิก การสั่งซื้อ จะมีค่าดําเนินการเรียกเก็บขั้นต่ํา 50% ถึง 100% ของมูลค่าการสั่งซื้อ หรือ คิดจากมูลค่าของการดําเนินการ และวัตถุดิบที่เกิดขึ้นจริง บริษัท จะคืนค่าสินค้าหลังจากหักค่าดําเนินการแล้ว โดยโอนเงินเข้าบัญชีที่มีชื่อผู้สั่งสินค้าเป็น เจ้าของบัญชีเท่านั้น